ตื่นนอนมา "วันแรก"
เมื่อไม่ต้องไปทำงาน

คุณจะทำอะไรก่อน

"ถ้าคนวัยเดียวกับลุงรู้ว่ามีวิธีทำเงินให้งอกเงย ไม่ต้องมารอดอกเบี้ย เขาจะมีโอกาสทำสิ่งที่อยากทำ และมีความสุขมากขนาดไหน"

โอกาสลงทุนที่ "กว้างกว่า"
เพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุข

B-SENIOR-X

โอกาสลงทุนที่ "กว้างกว่า" เพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุข

สรุปข้อมูลกองทุน

ข้อมูลกองทุน B-SENIOR-X

B-SENIOR

เน้นโอกาสลงทุนใน "ประเทศ"
เพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุข

B-SENIOR

เน้นโอกาสลงทุนใน "ประเทศ" เพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุข

สรุปข้อมูลกองทุน

ข้อมูลกองทุน B-SENIOR

การลงทุนคือความเสี่ยง แต่ "การไม่ลงทุนอะไรเลยมันเสี่ยงกว่า"

คุณศรัทธา ศรัทธาทิพย์ (ครูรัก)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซุปเปอร์ฮีโร่ จำกัด

ฟังครูรักพูดเรื่องการลงทุน