น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และบุคลากร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด


Product Update

บัวหลวงไฮยิลด์
มาดูกันว่าตราสารหนี้ประเภทไฮยิลด์
ว่ามีโอกาสการลงทุนอย่างไรกันบ้าง
Monthly
Economic Review


October - November 2017

" Global economy is on
broad-based recovery mode "


Economic Note


ตุลาคม 2560

การยุบสภาของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น
กับนัยยะทางเศรษฐกิจ


Economic Note


ตุลาคม 2560

ยุโรป "โตต่อได้" ท่ามกลางปัจจัยหนุนหลากหลาย
Bualuang Fund Investment Forum
Japan's New Catalyst for Growth

"บรรษัทญี่ปุ่น" ทุกวันนี้เรียกว่าก้าวข้ามขอบเขตของประเทศไปแล้ว รายได้ของบรรษัทเหล่านี้มาจากทุกมุมโลก วันนี้

"NOMURA" พร้อมที่มามองต่อไปว่า ปี 2018 บรรษัทญี่ปุ่นจะมีโอกาสขยายธุรกิจจากทั่วโลกได้อีกมากเท่าไร

เลือกดู VDO ในงาน Bualuang Fund Investment Forum หัวข้อ Japan’s New Catalyst for Growth
Connect

"Once we have enough information to navigate the volatile climate, we must have the courage to set sail into uncharted waters"

พีรพงศ์ จิระเสวีจินดา

Chief Executive Officer
& Chief Investment Officer,
กองทุนบัวหลวง

Latest News