"25 ปี"แห่งความสำเร็จของกองทุนบัวหลวง

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา Chief Executive Officer


คำกล่าวว่า “โรมไม่ได้สร้างเสร็จในหนึ่งวัน” ซึ่งเป็นความจริง เพราะว่ากว่าองค์กรใดจะสามารถสร้างตัวเองให้มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ไว้วางใจต้องใช้เวลา

ถึงแม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด มีอายุครบรอบ 25 ปีของการก่อตั้งในปีนี้ ซึ่งโดยทั่วไปยังถือว่าเป็นองค์กรที่มีอายุน้อย แต่ความโดดเด่นของผลการดำเนินงาน (superior performance) ความสม่ำเสมอ (consistency) และความสามารถในการเอาชนะดัชนีของหุ้นที่อยู่ตลาด (market outperformance) เป็นข้อพิสูจน์เป็นอย่างดีว่า กองทุนบัวหลวงได้ก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทจัดการกองทุนรวมที่มีวุฒิภาวะ เหมือนองค์กรที่ได้สั่งสมบารมี ประสบการณ์ และความน่าเชื่อถือมาเป็นเวลานาน

การยอมรับในความสามารถในการบริหารกองทุน และความสำเร็จที่ดำเนินมาต่อเนื่องของกองทุนบัวหลวงเป็นที่ประจักษ์ผ่านความไว้วางใจที่ผู้ถือหน่วยที่มาลงทุน และยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากการที่กองทุนบัวหลวงได้รับรางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทหุ้นภายในประเทศจาก Morningstar Thailand Awards เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน (พศ. 2558, 2559 และ2560)

นอกจากนี้ กองทุนบัวหลวงยังได้รับรางวัล Morningstar Thailand Awards อีกสามรางวัลคือ รางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยม ประเภทการลงทุนหุ้นขนาดใหญ่ ได้แก่ กองทุนเปิดบัวหลวงร่วมทุน, รางวัลยอมเยี่ยมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ได้แก่ กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว, และรางวัลยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ประเภทตราสารทุน ได้แก่ กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

“ตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้งกองทุนบัวงหลวง เราถือคติว่าหุ้นที่ดี การเทรดที่ดี เท่ากับผลประกอบการที่ดี (good stock + good trade = good performance) หุ้นที่ดีหมายความว่าเราต้องมีทักษะในการเลือก การเทรดที่ดีคือน้ำหนักที่เราลงทุนลงไป ซึ่งสะท้อนว่าเราเชื่อมั่นในอนาคตของหุ้นตัวนั้น แต่เราต้องรู้จักถอยด้วยถ้าเห็นว่าอุตสาหกรรมนั้นไม่ได้อยู่ในวงจรขาขึ้น สมการสองอย่างนี้รวมกันด้วยจังหวะที่ดีจะกลายเป็นผลประกอบการที่ดี โดยที่เราตั้งมั่นเป็นนักลงทุนระยะยาว (Value Investor)" นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง กล่าว

นับว่าเห็นฤกษ์ดีที่กองทุนบัวหลวงได้รับรางวัล Morningstar Thailand Awards ในวาระครบรอบการก่อตั้งบริษัท 25 ปีพอดี แต่ความสำเร็จนี้คืออดีต สิ่งที่สำคัญคืออนาคต เพราะว่าการลงทุนคือการซื้ออนาคต

“เราจะพยายามรักษาความสม่ำเสมอของความสามารถในการสร้างผลประกอบการที่ดีเด่นอย่างนี้ต่อไปในเส้นทางการลงทุนในวันข้างหน้า เพื่อให้สมกับความไว้วางใจที่ผู้ถือหน่วยลงทุน และสังคมได้คาดหวังกับเรา และเรายึดมั่นในพันธกิจว่าจะ ‘ทำให้ครอบครัวไทยมีความมั่นคงทางการเงิน’” นายพีรพงศ์กล่าว

Recommend

Tags

Connect