กองทุนบัวหลวง

"25 ปี" แห่งความสำเร็จ
ของกองทุนบัวหลวงคำกล่าวว่า “โรมไม่ได้สร้างเสร็จในหนึ่งวัน” ซึ่งเป็นความจริง เพราะว่ากว่าองค์กรใดจะสามารถสร้างตัวเองให้มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ไว้วางใจต้องใช้เวลา ถึงแม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด มีอายุครบรอบ 25 ปีของการก่อตั้งในปีนี้ ซึ่งโดยทั่วไปยังถือว่าเป็นองค์กรที่มีอายุน้อย แต่ความโดดเด่นของผลการดำเนินงาน (superior performance) ความสม่ำเสมอ (consistency) และความสามารถในการเอาชนะดัชนีของหุ้นที่อยู่ตลาด (market outperformance)


มาลงทุนใน ASEAN กับ กองทุนบัวหลวงการรวมกลุ่มเป็น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ก่อให้เกิด “หนึ่งในพลังสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก” กองทุนบัวหลวงจัดตั้งและจัดการ “กองทุน B-ASEAN และ B-ASEANRMF” ผ่าน “แนวคิดลงทุน” ที่ได้รับการพิสูจน์ความสำเร็จ ด้วย “รางวัลตลอดกว่าสิบปีที่ผ่านมา”* เพื่อ “เฟ้นหาจุดแข็ง” ของแต่ละประเทศในอาเซียน พร้อมกับ “ผสานพลัง” ของแต่ละประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสลงทุน

กองทุนรวม B-ASEAN และ B-ASEANRMF เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการเติมเต็มโอกาสลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีโอกาสเติบโตสูงของแต่ละประเทศใน กลุ่มอาเซียน อีกทั้งเชื่อมั่นใน “แนวคิดลงทุนของกองทุนบัวหลวง” เพื่อโอกาสเพิ่มผลตอบแทนมากขึ้นและสะสมความมั่งคั่งในระยะยาว

สำหรับกองทุนใหม่ B-ASEANRMF ผู้ลงทุนสามารถนำเงินลงทุนไปใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษี ตามที่ระบุในคู่มือการลงทุน RMF

เปิดขายครั้งแรก 25 - 31 พฤษภาคม ศก นี้

คำเตือน: ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุน RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตกองทุนบัวหลวง เราทำจริงเรื่อง ASEAN


ดอกเบี้ยต่ำก็หาผลตอบแทนที่สูงกว่า กับ
กองทุนใหม่ "B-INCOME"ดอกเบี้ยในระดับต่ำที่ดำรงอยู่มาเป็นเวลานาน ทำให้เราเริ่มรู้สึกปกติกับดอกเบี้ยที่ได้ต่ำเตี้ยและไม่พอใช้ ปัญหาที่จะตามมาคือเมื่อถึงวัยเกษียณ เราจะทำยังไง ภาวะดอกเบี้ยต่ำนี้เราต้องไม่ชินชา สิ่งที่เราต้องทำคือการเตรียมพร้อม วางแผนการลงทุนที่ดี นอกจากนี้การเพิ่มความเสี่ยงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น

ขณะที่การลงทุนที่ดีควรเป็นการวางแผนการลงทุนระยะปานกลาง หรือระยะยาว เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนการลงทุนอย่างเต็มที่ แต่เนื่องจากระหว่างทางเรายังต้องกิน ต้องใช้ กองทุนรวมที่ให้โอกาสรับเงินระหว่างทาง เป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

คำเตือน : ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน            เมื่อดอกเบี้ย "ไม่พอกิน ไม่พอใช้" ก็หาผลตอบแทนที่สูงกว่า กับ B-INCOME


กองทุนบัวหลวง Morning Brief
กับ ทนง ขันทองกองทุนบัวหลวง Morning Brief กับ ทนง ขันทอง เรื่องเด่นวันนี้ "“อาเซียน” เนื้อหอม จีน-ญี่ปุ่นแย่งเป็นภาคี "

- หลังจากที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงจัดประชุมซัมมิตเส้นทางสายไหม ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เพียง 1 สัปดาห์ ปรากฏว่าญี่ปุ่นเร่งเครื่องให้ประเทศที่เป็นสมาชิกเขตการค้าเสรีในแปซิฟิก หรือ Trans-Pacific Partnership (ทีพีพี) ให้เดินหน้าข้อตกลงการค้าเสรีต่อไป ถึงแม้สหรัฐอเมริกาจะไม่เข้าร่วมก็ตาม -Monthly Economic Review
โดย กองทุนบัวหลวงMonthly Economic Review ฉบับ เมษายน-พฤษภาคม 2560 (ภาษาไทย)

- It's not about Economics...it's all about "Politics" -
กองทุนบัวหลวง - มิตรแท้ตลอดเส้นทางลงทุน