คำนวณหาเงินออมในอนาคต

จะหาว่าเงินในอนาคตเป็นเท่าใด เมื่อลงทุนอย่างสม่ำเสมอ  
เงินออม หรือเงินลงทุน ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน
ลงทุนเพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอครั้งละ
จำนวนปีที่จะใช้ลงทุน
ความถี่ของการลงทุน
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
 

เงินของคุณในอีก ปีข้างหน้า


Disclaimer
Model นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ไม่ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนคาดหวัง
และส่วนเหลื่อมล้ำเวลาที่ไม่ครบปีของเงินลงทุน ผู้จัดทำไม่รับประกันว่าจะเป็นไปตามนี้ทุกกรณี