ลงทะเบียนกิจกรรม Investment Workshop “เกษียณดีๆ เริ่มต้นที่ Pre Retirement”
วันเสาร์ที่ 20 ม.ค. 61 เวลา 08.30 – 12.30 น.
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง B603 ชั้น 6 อาคาร B
(สำหรับคนวัยเก๋า อายุ 50-60 ปี)จำนวนที่นั่งเต็มแล้วค่ะ

บลจ. บัวหลวง ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนก่อน