ลงทะเบียนกิจกรรม Investment Workshop “เคล็ดลับ (ที่ไม่ลับ) สำหรับวัยเกษียณ”
วันเสาร์ที่ 25 พ.ย. 60 เวลา 08.30 – 12.30 น.
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง B603 ชั้น 6 อาคาร B
(สำหรับวัยเกษียณ อายุ 55 ปีขึ้นไป)จำนวนที่นั่งเต็มแล้วค่ะ

บลจ. บัวหลวง ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนก่อน