ลงทะเบียนกิจกรรม Investment Workshop รู้จัก “เงิน” แล้วหรือยัง ?
วันเสาร์ที่ 24 ก.พ. 61 เวลา 08.30 – 12.30 น.
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง B601 ชั้น 6 อาคาร B
(สำหรับวัยเริ่มทำงาน อายุ 20-35 ปี)จำนวนที่นั่งเต็มแล้วค่ะ

บลจ. บัวหลวง ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนก่อน