ลงทะเบียนกิจกรรม Investment Workshop “Wealth Creation สร้างความมั่งคั่งด้วยแผนการเงิน”
วันเสาร์ที่ 26 ส.ค. 60 เวลา 08.30 – 12.30 น.
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง B704 ชั้น 7 อาคาร Bจำนวนที่นั่งเต็มแล้วค่ะ

บลจ. บัวหลวง ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนก่อน