20 มิถุนายน 2561 11:00:39(E) 
 ราคาตลาด<< (หน่วย: บาท) 
  ราคาต่อหน่วย %เปลี่ยนแปลง 
 iNAV 0.0000 0.00%* 
  ราคา/1000 %เปลี่ยนแปลง 
 ทองคำแท่ง 0.0000 0.00%* 
 Tracking Error (1 year period)    
 * เปรียบเทียบจากวันทำการก่อนหน้า ณ เวลา 17.30 น.
 ข้อมูลเพิ่มเติม