Investment Workshop : เกษียณดีๆ เริ่มต้นที่ PRE-RETIREMENT

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 12.30 น
ห้อง B603 ชั้น 6 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีศูนย์วัฒนธรรม ทางออก 3)

 

 
 

กองทุนบัวหลวง ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนก่อน