ใช้จ่ายยังไงให้ SMART ในยุค New Normal

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.45 - 12.00 น.
สัมมนาออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams

 

 

 

กองทุนบัวหลวง ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนก่อน