เกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

1.นายสตีเฟน  แทน

กรรมการ

2.นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช

กรรมการ

3.นายไพศาล เลิศโกวิทย์

กรรมการ

4.นางสาวปิยะมาศ คำไทรแก้ว

กรรมการ

5.นายโชน โสภณพนิช กรรมการ
6.นายณัฐพัชร์ เจียรวงศ์ กรรมการ

7.นางวรวรรณ ธาราภูมิ

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

8.นายวศิน วัฒนวรกิจกุล

กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

1.นางวรวรรณ ธาราภูมิ

ประธานกรรมการบริหาร

2.นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช

กรรมการ

3.นายไพศาล  เลิศโกวิทย์

กรรมการ

4.นายโชน โสภณพนิช กรรมการ
5.นายณัฐพัชร์ เจียรวงศ์ กรรมการ

6.นายวศิน วัฒนวรกิจกุล

กรรมการ

Hit enter to search or ESC to close